V sobotu 31. 12. 2022 v 14:32 vyjížděli do Troskovic kde jsme zasahovaly u požáru za kamny, který se následně šířil do příčky místnosti. Hasiči provedli rozebrání příčky a požár lokalizovali. Po rozebrání příčky došlo k odvětrání prostor, dále byl prováděn průzkum termokamerou k vyhledání skrytých ohnisek a následně byl požár zlikvidován.

V sobotu 5.11.2022 v 13:06 vyjížděla jednotka na žádost ZZS pomoci s transportem pacienta z horolezeckého hřbitova.

https://hasicihrubaskala.rajce.idnes.cz/5.11.2022_transport_pacienta%2C_horolezecky_hrbitov/

V sobotu 27.8.2022 v 15 hodin vyjížděla jednotka ke spadlému stromu na Prokopskou cestu poblíž rozcestí k Myší díře. Po příjezdu bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o padlý silný strom zasahující přes celou komunikaci. Jednotka provedla rozřezání pomocí dvou motorových pil a dřevní hmotu ponechala mimo komunikaci.

Jednotka byla ve čtvrtek 22.9.2022 povolána k pádu bezpilotního vrtulníku do Troskovic. Po příjezdu jednotky na místo zásahu jednotka spolupracovala při hledání stroje. Utvořila rojnici a prohledávala prostor. Po nálezu předmětu se jednotka vrátila na základnu.

V sobotu 13.srpna vyjížděla jednotka k nahlášenému požáru rodinného domu. Po příjezdu jednotky na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o nenahlášené pálení klestí, které je pod dozorem.

V pondělí 25. července v 16:09 vyjížděla jednotka k nahlášenému požáru na vyhlídce Práchovna. Jednotka po příjezdu na místo zásahu průzkumem zjistila, že hoří hrabanka a přilehlý strom, plocha cca. 2m2. Jednotka provedela zahašení pomocí zádového vaku a dále provedla rozhrabání zeminy v místě události.

V neděli 19.6. vyjížděla jednotka ke spadlému stromu přes komunikaci do části obce Rokytnice. Jednotka po příjezdu na místo zásahu průzkumem zjistila, že se nad komunikací nachází nakloněný strom, ohrožující dopravu. Jednotka provedla jeho rozřezání pomocí MPR a dřevní hmotu ponechala mimo komunikaci.

Ve čtvrtek 30.6. v 21:27 vyjížděla jednotka ke spadlému stromu na komunikaci k mislivecké chatě. Jednotka po příjezdu na místo zásahu zjistila, že na místní komunikaci se nachází spadlý strom. Jeho rozřezání provedla pomocí motorové pily a dřevní hmotu ponechala mimo komunikaci.

V sobotu 21.5. vyjížděla jednotka k požáru trávy u železniční tratě ve Hnanicích. Jednotka požár uhasila za pomoci zádových vaků na vodu.

 

V pondělí 2.května v 19:42 byla jednotka povolána k požáru RD na Blatec. Po příjezdu jednotky na místo zásahu byl proveden průzkum a dále bylo vytvořeno dopravní vedení s
rozdělovačem a 2 útočné proudy "C" na hašení ohnišek požáru. Následně jednotka spolupracovala při rozebírání konstrukcí a
sundávání tašek ze střechy.

V sobotu 26.3 v 8:03 byla jednotka povolána k požáru přístřešku na zemědělskou techniku do Ktové. Po příjezdu na místo byl průzkumem zjištěn požár kabiny traktoru, který byl uhašen pomocí vysokotlakého proudu.

V sobotu 19.3.2022 byla v 13:28 jednotka povolána k požáru lesa do Skalan které jsou část obce Vyskeř. Jednotka po příjezdu na místo zásahu prováděla roztažení útočného vedení "C" a dále pomáhala s hasebními pracemi. Doplňování vody.

V pátek 11.2.2022 v 15:38 byla jednotka povolána k požáru trávy na ploše cca 20x20 metrů do Doubravic na Žantov. Jednotka prováděla hašení požáru.