V neděli 19.6. vyjížděla jednotka ke spadlému stromu přes komunikaci do části obce Rokytnice. Jednotka po příjezdu na místo zásahu průzkumem zjistila, že se nad komunikací nachází nakloněný strom, ohrožující dopravu. Jednotka provedla jeho rozřezání pomocí MPR a dřevní hmotu ponechala mimo komunikaci.