V sobotu 15.2.2020 byl jednotce oznámen spadlý strom přes obecní lesní cestu v Krčkovicích. Jednotka po nahlášení na KOPIS vyjela strom odstranit.

V pátek 14.2.2020 jsme vyjížděli na žádost starosty ke stromu spadlému na čerpací stanici za Vidlákem. Strom jsme za pomoci motorové pily rozřezali a okolí čerpací stanice uklidili.

V pondělí 10.2.2020 v 15:04 byla jednotka povolána ke spadlým stromům do Krčkovic. Po příjezdu na místo bylo zjištěno že stromy leží na vedení vysokého napětí. Jednotka si vyžádala příjezd techniků ČEZ ale vzhledem k jejich vytíženosti to nebylo možné. Místo bylo proto zajištěno páskou.

V pondělí 10.2.2020 jsme v 19:56 jsme byly povolání ke stromům přes silnici směrem na Vidlák. Stromy jsme rozřezali motorovou pilou a dřevní hmotu uklidili ze silnice.