V úterý 1.10. ve 14:32 byla jednotka povolána k záchraně psa který spadl ze skály. PO příjezdu na místo jednotka spolupracovala s ostatními jednotkami HZS na záchraně a vyproštění psa.

Dne 13.8.2019 byla jednotka povolána ke stromům spadlým přes silnici do místní části Želejov. Po příjezdu na místo jednotka stromy rozřezala pomocí motorové pily a uklidila v komunikace.

V pondělí 12. srpna byla jednotka povolána k hořícímu domu do Kacanov. Po příjezdu na místo zásahu na rozkaz VZ prováděla doplňování vody. Dále prováděla hasební a vyklízecí práce za použití dýchací techniky.

V sobotu 3.8.2019 v 8:03 byla jednotka povolána do části obce Rokytnice k požáru klestí. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o požár zahradních domků. Jednotka prováděla hasební práce pomocí 2 "C" proudů, dále prováděla rozebírání konstrukcí (střechy) a odvětrávala prostor. Po uhašení bylo místo jednotkou sledováno aby nedošlo k znovuvznícení.