Jednotka sboru dobrovolných hasičů Hrubá Skála je zásahová složka sboru, kterou dle zákona o požární ochraně zřizuje obec Hrubá Skála k provádění hasebních a záchraných prací při požárech, živelných pohromách a jiných mimořádných událostech. Naše jednotka je zařazena do plánu plošného pokrytí Libereckého kraje jako jednotka JPO III. Vyhlášení požárního poplachu a následné svolání členů se provádí elektronickou sirénou, kterou je umístěna na hasičské zbrojnici v Doubravicích a také SMS zprávou na mobilní telefon každého člena. Sirénu je možno spustit dálkově z krajského operačního střediska v Liberci (KOPIS).

Členové výjezdové jednotky:

Vaníček Aleš

Najman Michal

Procházka Michal

Lhoták Jan

Lhoták Jakub

Kohoutek Martin

Bugno Karel

Vaníček Aleš ml.

Messner Tomáš

Vaníček Tomáš

Koželuh Roman

Koželuh Martin

Vaníček Patrik

Kinský Lukáš

Najman Martin