Jednotka sboru dobrovolných hasičů Hrubá Skála je zásahová složka sboru,kterou dle zákona o požární ochraně zřizuje obec Hrubá Skála k provádění hasebních a záchraných prací při požárech, živelných pohromách a jiných mimořádných událostech. Naše jednotka je zařazena do plánu plošného pokrytí Libereckého kraje jako jednotka JPO III. Vyhlášení požárního poplachu a následné svolání členů se provádí elektronickou sirénou, kterou je umístěna na hasičské zbrojnici v Doubravicích a také SMS zprávou na mobilní telefon každého člena. Sirénu je možno spustit dálkově z krajského operačního střediska v Liberci (KOPIS).