V sobotu 21.5. vyjížděla jednotka k požáru trávy u železniční tratě ve Hnanicích. Jednotka požár uhasila za pomoci zádových vaků na vodu.