Dne 9. května vyjížděla jednotka v 17:55 k stromu nebezpečně nahlému nad komunikaci. Jednotka prováděla rozřezání stromů pomocí motorové pily a dále provedla odklizení dřevní hmoty mimo komunikaci.