V neděli 31.12 v 10:53 jsme vyjížděli ke spadlým stromům přes turistickou cestu za hospodou Vidlák. Strom jsme za pomocí motorové pily rozřezali a uklidili mimo cestu

Na štědrý den v 16:03 jsme vyjížděli ke spadlým stromům přes komunikaci mezi Prašivcem a Vidlákem. Strom jsme za pomocí motorové pily rozřezali a uklidili mimo komunikaci.

v soboru 23.12 v 13:38 jsme vyjížděli ke spadlému stromu přes komunikaci směrem na Vidlák. Strom jsme za pomocí motorové pily rozřezali a uklidili mimo komunikaci.

V pátek 22.12. v 19:41 jsme vyjížděli k požáru chaty na Bohuslav. Po příjezdu na místo zásahu, bylo zjištěno, že hořely saze v komíně, v době příjezdu už oheň nebyl vidět, za pomoci žebříků jsme vylezli na střechu a provedli kontrolu komínu a okolí komínu následně bylo zjištěno, že v komíně už nehoří i tak byla použita - nasypána do komína hasební látka písek, následně byl komín za pomocí kominického nářadí pročištěn a dole vše vybráno.

Ve středu 5. prosince ve 12:41 jsme vyjížděli pomoci ZZS s transportem pacienta do sanitního vozu.

V sobotu 25. listopadu v 6:46 vyjížděla jednotka ke stromu spadlému přes komunikaci u rybníka Krčák. Po příjezdu jednotky na místo zásahu bylo zjištěno, že se strom nachází přes celou komunikaci. Pomocí MPR byl strom rozřezán a dřevní hmota odstraněna mimo komunikaci.

V úterý 17.10. V 15:24 jsme vyjížděli k nahlášenému požáru stromu na červené turistické trase poblíž myslivecké chaty. Po příjezdu jednotky SDHo Hrubá Skála na místo zásahu byl hořící kmen uhašen pomocí vysokotlaku, následně bylo torzo stromu pokáceno za pomocí MPR a rozřezáno a znovu prolito vodou. Poté byla dřevní hmota odstraněna mimo komunikaci.

 

V úterý 10.10 v 22:35 byla jednotka povolána k požáru průmyslového areálu JUTA v Turnově. V době příjezdu jednotky na místo události byly požárem zasaženy dvě haly, výrobní o rozměrech cca 100x20 m a skladovací o rozměrech cca 60x20 m. Členové jednotky za pomoci dýchací techniky spolupracovali na likvidačních a hasebních pracích. Zásah byl fyzicky náročný a každý zasahující vyměnil několik dýchacích lahví. Naše CAS 20 po příjezdu na místo prováděla kyvadlovou dopravu vody od velkokapacitního hydrantu u stavebnin Kvapil. Později bylo za pomocí naší CAS vytvořeno čerpací stanoviště vody z řeky Jizery naproti firmě Crytur. Voda byla do CAS čerpána za pomocí dvou plovoucích čerpadel a následně přečerpávána do cisteren. Jednotka byla na místě události až do doby kdy bylo zřízeno čerpací stanoviště v areálu firmy JUTA. Jednotka se vrátila na základnu ve středu 11.10 v 10:37.

 

Dne 29. července v 19:44 byla jednotka povolána k požáru živého plotu u chaty v Doubravicích na Žantově. Jednotka po příjezdu na místo zásahu zjistila, že došlo k požáru tůjí. Provedla likvidaci požáru pomocí vysokotlakého proudu.

Ve středu 26. července v 19:17 vyjížděla jednotka k nahlášené olejové skvrně na komunikaci. Skvrna se táhla od restaurace Vidlák téměř po križovatku na Prašivci. Jednotka spolupracovala s jednotkou HS Turnov při likvidaci olejové skvrny na komunikaci pomocí sorbentu.

V neděli 23.7. v 18:05 jednotka vyjížděla k požáru louky do Skalan. Jednotka SDHo Hrubá Skála byla na místě zásahu ponechána jako záloha.

V pátek 21.7. v 02:53 byla jednotka povolána k pomoci s transportem zraněných po pádu ze skály k Věžickému rybníku. Po příjezdu jednotky  na místo zásahu byl započat průzkum místa zásahu a po příjezdu jednotky HS Turnov jednotka spolupracovala při transportu 3 osob do péče zdravotnické záchranné služby.

Ve čtvrtek 6.července byla jednotka povolána k dopravní nehodě dvou osbobních automobilů z nich jeden táhla přepravník s koněm na silnici I/35 před Hnanicemi. Jednotka spolupracovala s tednotkou HS Turnov při záchraně koně z přívěsu, následně prováděla řízení dopravy a poté prováděla úklid komunikace po dopravní nehodě.