V neděli 9.8.2020 byla jednotka povolána do Sedmihorek k pomoci s transportem pacienta po pádu ze skály k sanitnímu vozu

V pátek 7.8.2020 jednotka vyjížděla ke spadlému stromu na komunikaci nad bývalým pivovarem. Jednotka strom pomocí motorové pily rozřezala a dřevní hmotu odklidila z komunikace. Jednotka se poté vrátila zpět na základnu

Dne 1.9.2020 byla jednotka vyslána k spadlému stromu na komunikaci. Po příjezdu bylo zjištěno, že strom brání provozu, proto byl za pomocí MPR strom rozřezán a dřevní hmota byla ponechána mimo komunikaci na místě zásahu.

V pondělí 3.8.2020 Jednotka vyjížděla ke spadlému stromu na komunikaci v obci Borek. Pomocí MPR byl strom rozřezán a dřevní hmota odklizena z komunikace a ponechána na místě zásahu

Jednotka byla v pondělí 27.7.2020 v 16:41 povolána k pomoci složkám IZS s hledáním pohřešované osoby.