V sobotu 27.3.2021 v 15:08 byly jednotka povolána k požáru plastových lahví v kotelně domu do Sedmihorek. Po příjezdu na místo se jednotka podílela na odvětrání zakouřených prostor domu.

V neděli 7.3.2021 v 9:19 byla jednotka povolána k pomoci s vyproštěním psa zaklíněného ve skalní průrvě v Krčkovicích. Po příjezdu na místo události jsme ve spolupráci v lezeckou skupinou stanice Liberec a Semily spolupracovali při vytahování psa ze sklaní průrvy.

Ve čtvrtek 14.1.2021 v 8:56 jednotka vyjížděla na Prašivec ke spadlému stromu přes komunikaci. Strom za pomocí motorové pily rozřezán a uklizen mimo komunikaci.

Dne 14.1.2021 ve 12 hodin jednotka vyjížděla ke stromům spadlým přes komunikaci. Pomocí motorové pily byly stromy odstraněny a uklizeny mimo komunikaci.

Ve čtvrtek 14.1.2021 v 5:24 byla jednotka vyslána ke spadlému stromu přes kominikaci směrem na Vidlák. Jednotka strom pomocí motorové pily rozřezala a uklidila mimo komunikaci.