V pátek 7.8.2020 jednotka vyjížděla ke spadlému stromu na komunikaci nad bývalým pivovarem. Jednotka strom pomocí motorové pily rozřezala a dřevní hmotu odklidila z komunikace. Jednotka se poté vrátila zpět na základnu