Dne 1.9.2020 byla jednotka vyslána k spadlému stromu na komunikaci. Po příjezdu bylo zjištěno, že strom brání provozu, proto byl za pomocí MPR strom rozřezán a dřevní hmota byla ponechána mimo komunikaci na místě zásahu.